>
 
back Back to previous
Language:
 
   
 
 
 
What does Hologram?
 
Home » Hologram application Recent Updated » 1 April 2015 - 3.00pm.
 
 
 
What does Hologram effect of image have?
Dot-Matrix Hologram
2D Hologram
3D Hologram
2D/3D Hologram
True Color Hologram
Light Effected Hologram
Kenetic Movement Hologram
Text hidden hologram
Multi channel Hologram
Micro text Hologram
Combination Hologram
Transparent Hologram
Pearl effect Hologram
White effect Hologram
Stereo Hologram

 

What does Hologram security have?
Hologram Void if removed Security
Hologram Removable Security
Hologram Honey comb Security
Hologram Void type Security
Hologram Transparent label Securit
Hologram Hot stamping Security
Hologram Scratch Security
Hologram Serials No. printing Security
Hologram Color Security
Hologram Specials shape Security
Hologram Sticker Rolls Security
Hologram PVC card security
Hologram UV color change security
Hologram washing security
Hologram Transparent hot stamp and transfer security
Hologram Material customer logo security (Temper evedent)
Hologram Cloth label security
Hologram Pouch security
Hologram Transparent laminate film
Hologram Alu foil security
PET Metalized and color materials for printing
 
 
 
What does Printing and service also that we have?
Hologram Lenticular printing
Hologram Packaging and label printing
 
 

Hologram application etc.,

 

โฮโลแกรมฟิล์ม (Hologram Film)

เกิดจากการทำโฮโลแกรมลงบนพลาสติคฟิล์ม เช่น พีวีซี โอพีพี พีอีที พีเอส เอพีเอส และอื่นๆ หลังจากนั้นก็จะนำไปทรีตเม้นท์ (Corona coating) เพื่อให้ ผิวดูดซับหมึกได้ดีเมื่อต้องผ่านกระบวนการพิมพ์ ส่วนใหญ่แล้ว ใช้ในอุตสาหกรรม การพิมพ์และแพคเกจจิ้ง ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบสีเงิน (metallized) สีอื่นๆ หรือแบบใส (Transparent)

โฮโลแกรมสติกเกอร์ (Hologram (sticker) Adhisive)

เกิดจากการที่เราผลิตโฮโลแกรมฟิล์ม และนำไปเคลือบกาว (Glue coating) เพื้อตัดทำเป็นแผ่นหรือม้วน สำหรับใช้ในงานพิมพ์หรืองานตัด โดยวัสดุฟิล์ม ผิวหน้ามักจะทำด้วย พีวีซี หรือพีอีที เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อหากเป็นพีอีที จะดีกว่า เนื่องจากมีอายุการใช้งานที่นานกว่า และความแวววาวจะมากกว่าพีวีซี ที่สำคัญสารพีวีซี นั้นเป็นมลพิษ เมื่อมีการนำไปรีไซเคิล อีกด้วย

โฮโลแกรมฟอล์ย ฮอทสแตมป์ และทรานเฟอร์ (Hologram Hot stamping and Transfer foil)

เกิดจากการทำโฮโลแกรมบนฟอล์ย เพื่อใช้ในการฮอทแสตมป์ เช่นเดียว กับฟอล์ยปั้มทั่วไป ด้านหลังแผ่นฟอล์ยจะมีกาวแห้ง (Dried Glue) เคลือบอยู่ เมื่อผ่านความร้อนในการกดทับ หรือการถ่ายโอน (transfer) ก็จะเกิดโฮโลแกรมปั้มหรือคิดอยู่กับชิ้นงาน เช่นใช้ใน การออกแบบ บัตรสมาชิกต่าง ๆ หรือบัตรเชิญ หรือหนังสือ นิตยสารต่าง ๆ เพื่อ ความสวยงาม และดึงดูดใจมากขึ้น

ผงโฮโลแกรม (Hologram glisting and powder)

เกิดจากกระบวนการผลิตโฮโลแกรมในอุตสหกรรม เช่นการระเบิดผิววัตถุดิบ ซึ่งจะมีความสวยงาม ระยิบระยับ คล้ายกากเพชร ในรูปทรงและแบบต่างต่าง เพื่อนำไปใช้ใน อุตสหกรรมการผลิตของชำร่วย เครื่องประดับ และของเล่น สวยงาม และการประดับตกแต่ง อุตสหกรรมความงาม เป้นต้น

โฮโลแกรม ฟิล์มเคลือบกันปลอม (Hologram security transparent)

เราได้ทำโฮโลแกรมลงบนพีอีทีแบบใส เพื่อใช้ในการเคลือบบัตรหรือ เอกสารสำคัญต่าง ๆ เพื่อป้องกันการปลอมแปลงจากคนอื่น รวมถึงยัง มีการผลิตแบบใสบนพลาสติค อื่นๆ เพื่อใช้ในการป้องกันรอยขูดลอก อีกด้วย พร้อมทั้งสามารถซ่อนรหัส หรือโค๊ดลับ ไว้ตรวจสอบได้อีกด้วย

หีบห่อโฮโลแกรม (Hologram Packaging)

คือการนำโฮโลแกรมที่ผลิตบนพลาสติคหรือกระดาษ เอามาทำหีบห่อสินค้า เพื่อดู โดดเด่นสวยงาม ส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติคชนิด โอพีพี หรือ ซีพีพี (OPP or CPP) เพราะมีต้นทุนที่ต่ำและไม่มีมลพิษ (Polution) จึงใส่อาหาร บริโภคได้ ทั้งนี้อาจ เป็นการพิล์มแบบโรโตกราเวียร์ หรือการพิมพ์ด้านกลับ (Reverse printing) ก่อน ที่จะนำมาเคลือบ อีกครั้งหนึ่งแล้วขึ้นรูปเป็น หีบห่อ

โฮโลแกรมสติกเกอร์กันปลอม (Hologram security label)

เป็นการผลิตโฮโลแกรมบนวัสดุพีอีที ตามแบบโฮโลแกรมต่าง ๆ เพื่อนำไป เคลือบกาวเป็นสติกเกอร์ โดยในกระบวนการผลิตได้ออกแบบที่ซับซ้อน และ ได้ทำฟิล์มให้มีคุณสมบัติพิเศษต่าง ๆ เช่นลอกแล้วทิ้งคราบไว้ หรือแบบ เป็นรังผึ้ง หรือตัวอักษรต่าง ๆ เพื่อนำไปติดบนสินค้าหรือหีบห่อ รวมถึงบาง ครั้งก้ทำเป็นแบบปั้มร้อน เพื่อสแตมปฺไว้นสินค้าหรือหีบห่อ อีกด้วยที่เรา เห็นชัดเจนคือ บนบัตรเครดิต เป็นต้น

โฮโลแกรมขูดลอก (Hologram Scratch security)

ใช้ในการซ่อนรหัส บัตรโทรศัพท์ ใบเสร็จชิงโชค ตั๋วชมการแสดง หรือบัตรต่างๆ ที่ต้องการใช้ลูกค้าหรือสมาชิกแกะหรือขูดลอกเพื่อ ดูรหัส ข้างใน ซึ่งนอกจากจะเป็นการป้องกันการปลอมแปลงแล้ว ยังมีความ สวยงามและ เป้นการนำโอโลแกรมมาใช้ประโยชน์มีอย่างหนึ่ง ของโลก ปัจจุบัน

อลูโฮโลแกรม (Aluminium Hologram security)

โดยการ embossed โฮโลแกรม บนอลุมิเนียม เพื่อใช้ในการ ป้องกันการปอมแปลงสินค้า เพื่อทำเป็นฝาขวด สำหรับน้ำมันหล่อลื่น หรือน้ำมันเครื่อง หรืออุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่ใช้ฝาอูมิเนียมนี้ อยู่ภายใน เพื่อฉีกขาดเปิดใช้งาน

กระดาษโฮโลแกรม (Hologram paper)

เกิดจากการทำโฮโลแกรมโดยตรงลบนชั้นผิวของกระดาษ โดยทั่วไปโดย การ transfer แต่อีกิธีหนึ่งคือ การนำฟิมล์ที่ผลิตเป็นโฮแกรมแล้ว นำมาเคลือบ ติดกับกระดาษ โดยเราสังเกตุได้จากการลอกและฉีกขาด ถ้าเป็นวิธีหลัง จะไม่สามารถฉีกออกจากกันได้ จนกว่าจะทำให้ชั้นฟิมล์ขาด

บัตรโฮโลแกรม (Hologram Hot stamping Card)

หลังจากที่เราผลิตบัตรโดยทั่วไปแล้ว เมื่อเราต้องการสร้างความสวยงาม ทรงคุณค่า และป้องกันการทำปลอมหรือเลียนแบบ โฮโลแกรม ฮอท สแตมป์กันปลอม จึงเป็นคำตอบสำคํญที่ตรงกับความต้องการ โดยตาม บัตรเครดิต โดยทั่วไปเราจะเห็นรูปนกอินทรี ที่เกิดจากการใช้โฮโลแกรม กันปลอมแบบฮอทสแตมป์ ปั้มด้วยความร้อนลงบัตรพลาสติค

 

หีบห่อยารักษาโรค ซองยาที่นอกจากป้อกันความชื้นแล้ว เราสามารถผลิตโฮโลแกรมเป็นกันปลอม ก็เป็นเอกลักษณ์ อย่าหนึ่งที่สร้างความเชื่อถือให้กับสินค้าเช่นเดียกัน

โฮโลแกรมลาเบล (Hologram label)

ตัวอย่างที่เห็นเราสามารถผลิตโฮแกรมลาเบลและ ประยุกต์ใช้กับสินค้า เช่น สายข้อมือนอกจากแสดง สีสันสะดุดตา และลักษณะเฉพาะแล้ว ยังป้องกันคนอื่น ทำลอกเลียนอีกด้วย

โฮโลแกรมกันปลอม (security label)

เรานำโฮแกรมกันปลอมไปใช้กับสินค้า เพื่อป้องกัน การทำเลียนแบบ จะเห็นสติกเกอร์โฮโลแกรมอยู่ด้านใน ใต้ตัวเรือนนาฬิกาตามตัอย่างนี้

โฮโลแกรม ฮอทสแตมป์ (hot stamping)

เราผิตโฮโลแกรมฟอล์ย เพื่อใช้ในการปั้มร้อนบนพลาสติค เพื่อให้เกิดสีสันสวยงาม ในภาพนี้จะเห็นแถบสีรุ้งโฮโลแกรม ที่ช่วยให้ขวดสินค้าโดดเด่นและยังสามารถทำเป็นเอกลักษณ์ ป้องกันการปลอมแปลงได้อีกด้วย

โฮโลแกรม พีอีที ฟิล์ม (Hologram PET Film)

เกิดจากการทำโฮโลแกรมลงบนพลาสติค พีอีทีฟิล์ม หลังจากนั้นก็จะนำไปทรีตเม้นท์ (Corona coating) เพื่อให้ ผิวดูดซับหมึกได้ดีเมื่อต้องผ่านกระบวนการพิมพ์ ส่วนใหญ่แล้วใช้ในอุตสาหกรรม การพิมพ์และแพคเกตจิ้ง ซึ่งมีทั้งที่เป็นแบบสีเงิน(metallized) สีอื่นๆ หรือแบบใส (Transparent)

โฮโลแกรมลาเบล ฮอทสแตมป์ (Label hologram hot stamp)

เป็นโฮโลแกรมกันปลอมอีกแบบหนึ่งที่นิยมใช้กัน ในอุตสหกรรม โดยการผลิตโฮโลแกรมฟอล์ย แล้วนำไปผ่านการปั้มด้วยความร้อน อีกครั้งบนฉลากหลังจากพิมพ์ก่อนการ ไดคัท นั่นเอง

โฮโลแกรมลาเบล พิมพ์คาร์บอน (label hologram hot stamp)

เป็นโฮโลแกรมกันปลอม แบบฟอล์ยปั๊มร้อน ก่อนพิมพ์ และไดคัท โดยใช้กันสติกเกอร์แบบกระดาษ เพื่อให้สามารถพิมพ์คาร์บอนได้นั่นเอง

สติกเกอร์โฮโลแกรมกันปลอม ที่ติดอยู่บนแบตเตอรี่มือถือ
สติกเกอร์โฮโลแกรมใส ติดเพื่อป้องกันการปลอมแปลงสินค้า และป้องกันการเปิดสินค้าออก ก่อนถึงมือผู้ใช้
อุปกรณชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์ ก็ได้รับความนิยมเช่นกันในการ ติดสติกเกอร์เพื่อป้องกันการปลอมแปลง
สติกเกอร์โฮโลแกรมแบบหนึ่งที่นิยมใช้กันอุปกรณ์มือถือ
เราใช้โฮโลแกรม CPP หรือ PET หรือ PVC ฟิมล์ที่ผ่านการทำโฮโลแกรม แล้วนำมาเคลืือบกระดาษเพื่อทำหีบห่อสินค้าตามรูป

 

สติกเกอร์โฮโลแกรมที่ติดอยู่บนป้ายสินค้า ทำให้ดูมีระดับอีกด้วย เนื่องจากสินค้าดูน่าเชื่อถือ

 

 

continue

 

 

 
 
 
 
 
Home :: Product :: About Us :: Contact Us :: Site Map :: How to order :: Who are us :: How to Contact Us
Panomedia Group
326/60 Rajuthit Rd, Sansarb, Minburi, Bangkok 10510 Thailand
Tel.66-02-9890955-6, Fax. 66-02-9890956,
Email: panomedia@hotmail.com