flag1 flag2 flag3
 
   
 
 
หน้าหลัก :: ผลิตภัณฑ์ :: เกี่ยวกับบริษัท :: ติดต่อบริษัท
   
   
   
pic1
ท่ามกลางการกำเนิดแห่งเทคโนโลยีใหม่ๆ เกี่ยวกับการป้องกันลิขสิทธิ์ และสินค้า ปลอมแปลง โฮโลแกรมเป็นนวัตรกรรมหนึ่ง ที่ทันสมัย และได้รับการยอมรับอย่างแพร่ หลาย ด้วยเทคโนโลยีเลเซอร์ขั้นสูง ร่วมกับ การประมวลผลโดยระบบไมโครโพรเซส เซอร์ชั้นสูงของโลกปัจจุบัน ในการ ทำงาน ทำให้ เทคนิคโฮโลแกรม ได้รับควา นิยม แพร่หลาย และเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ การป้องกันสินค้าปลอมแปลง.. ( อ่านต่อ.. )
โฮโลแกรมจุดสัมพันธ์ต่่อเนื่อง
โฮโลแกรมแบบจุดสัมพันธต่อเนื่อง หรือ dot-matrix hologram หรือ digital effacted นั้นคือการที่ เราบังคับให้คอมพิวเตอร์ ยอมรับทิศทางของลำแสงเลเซอร์แบบไร้ขีดจำกัด ในการกำหนด จุดเล็ก ๆ เพื่อประกอบขึ้นเป็นภาพโฮโลแกรม เป็นผลมาจาก การออกแบบอันชาญฉลาดของนักออกแบบ ... ( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมแบบ 2 มิติ
โฮโลแกรม สองมิติ (2 Dimension Hologram) เป็นการออกแบบ โฮโลแกรมแบบชั้นเดียว โดยมีรูปภาพอยู่บนชั้นหน้าสุด(front ground) ซึ่งในการผลิต ของโฮโลแกรมชั้นเดียว จะเป็นรูป ภาพแบบ สองมิติโดยภาพจะเป็นแบบสีที่แตกต่างกันและตำแหน่ง ที่แตกต่างกันในชั้น... ( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมแบบ 3 มิติ
โฮโลแกรม 3 มิติ ( 3 Dimension hologram ) เกิดจากการ สร้างสรรจินตนาการของนักออกแบบโฮโลแกรม เพื่อกำหนดให้ทิศ ทางของแสง จากการทำงาน ของลำแสงเลเซอร์ (laser beam) ให้ได้ตามต้องการ เพื่อหลอกลวงสายตาเราให้มองเห็น ในทุกมิติ ของรูปภาพ คือ มองเห็น ... ( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมแบบ 2 มิติซ้อน 3 มิติ
โฮโลแกรม สองมิติ/สามมิติ (2D/3D hologram)นั้น สำหรับการ ออกแบบอาร์ตเวิร์คโฮโลแกรม2มิติซ้อน3มิตินั้น จะประกอบด้วย ชั้นผิวหน้าที่เรียกว่า สองมิติ กับชั้นหลังที่เพิ่มขึ้นมา โดยจะออก แบบให้มีระยะความลึก (ความเข้ม) ที่ต่างกันไป นอกเหนือจาก ชั้นผิวหน้า... ( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมภาพเหมือน

โฮโลแกรมภาพสีเหมือนจริง(True color hologram) สร้างโดย ต้นแบบโฮโลแกรมในระบบ2มิติ/3มิติ ภาพสีเหมือนจริงนี้ สร้าง ขึ้นจากภาพถ่ายที่มี คุณภาพเป็นต้นแบบ ดังนั้นภาพที่จะนำมา ใช้งานต้องมีความละเอียดที่สูง คมชัด หากเป็นภาพ ที่ไม่ใช่ ต้นแบบที่ดี... ( อ่านต่อ... )

โฮโลแกรมแบบแสงสะท้อน

โฮโลแกรมสะท้อนแสง (light effect) หรือ (color effect) หรือ (contact copy) ถ้าเราสังเกตุบนโฮโลแกรมต่าง ๆ จะพบว่าบน โฮโลแกรมนั้น ๆ ขณะที่เราขยับหรือมีการเคลื่อนไหว เราเจอแสง ที่สะท้อนจาก โฮโลแกรมมากระทบกับสายตาเรา และแสง ค่อย ๆ เปลี่ยนไปเป็นสีอื่น ๆ มอง... ( อ่านต่อ...)

โฮโลแกรมแบบลายเส้นพริ้วไหว
โฮโลแกรมแบบลายเส้นเคลื่อนไหว หรือลายเส้นรุ้งหมุน (Kinetic movement) โฮโลแกรมแบบลายเส้นพริ้วไหวนี้ มีองค์ ประกอบ สำคัญ 3ส่วน คือ สีที่สะท้อนออกมา เส้นที่ปรากฎมากมาย และ แนวของกลุ่มที่เคลื่อนไหว โดยเส้นทุกเส้นจะมี การขยับให้เห็นใน ตัวของมันเอง ซึ่งเราทำได้โดยการผลิตแม่แบบ... ( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมซ่อนรหัสลับ
โฮโลแกรมกันปลอมแบบซ่อนระหัสลับ (Text hidden hologram) นี้สามารถทำได้สองแบบ ดังนี้. 1.1 การซ่อนระหัส ลับโฮโลแกรมที่แม่แบบ นี้เป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการใส่ รหัสดิจิตอลเป็นจุดเล็กๆ ลงบนรูปภาพ ที่แม่แบบโดยการซ่อน เป็นตัวอักษร... ( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมแบบเปลี่ยนหน้า
โฮโลแกรมเปลี่ยนหน้า หรือหลายหน้า หรือ Multi channels hologram หรือที่เรียกกันว่า FLIP-FLOP Hologram โดยเราจะ สร้างโฮโลแกรมเปลี่ยนหน้า จากรูปแบบโฮโลแกรม 2มิติ/3มิติ ในอาร์ตเวิร์ค ก่อนการทำงาน ซึ่งส่วนใหญ่การทำอาจเป็น 2 หน้า หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับ ... ( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมอักษรจิ๋ว
โฮโลแกรมอักษรจิ๋ว (Micro text hologram) คือการทำแบบ ตัวอักษรจิ๋วบนงานโฮโลแกรม หรือการทำตัวเล็กๆมาก ๆ อักษร ซ้ำๆ บนพื้นผิวหรือบนพื้นที่ชั้นต่างๆของโฮโลแกรม ซึ่งบางที ตาเราอาจมองไม่เห็นชัดเจน ด้วยตาเปล่า หรือ อาจต้องใช้แว่น ขยายในการช่วยดู ส่วนใหญ่แล้วตัวอักษร... ( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมแบบผสมผสาน
การผสมโฮโลแกรม2มิติซ้อน3มิติ และแบบจุดเคลื่อนไหวต่อเนื่อง เป็นความนิยมสูงสดของ การผลิตโฮโลแกรม การผสมโฮโลแกรม 2มิติซ้อน3มิติ และโฮโลแกรมแบบจุดต่อเนื่องเคลื่อนไหว เป็นวิธี การหนึ่งที่นำไปสู่ การออกแบบโฮโลแกรม ที่มีรูปแบบที่หลาก หลายอยู่บน...( อ่านต่อ... )
โฮโลแกรมสเตรีโอขั้นสูง
Stereo hologram เป็นโฮโลแกรมซึ่งใช้เทคนิคขั้นสูงสุด ตั้งแต่ การออกแบบ เนื่องจากเป็นการทำหุ่นจำลองเท่าขนาดจริง ที่จะ ใช้ในการทำงาน โดยการแกะสลักหรือปั้นหรือทำแบบในรุปทรง ขนาด เหมือนจริงทุกอย่าง ก่อนที่จะมีการจัด การเก็บภาพในมิติ และมุมมองที่ แตกต่างกัน...( อ่านต่อ... )
  โฮโลแกรมแบบสีขาว
white โฮโลแกรมแบบเทคนิคสีขาว หรือ White effect Hologram เราสร้างโฮโลแกรมสีขาวได้จากการกำหนด สีในขั้นตอนการทำ อาร์ตเวอร์ค เพื่อที่จะให้ผลของโฮโลแกรมที่ออกมาเป็น ลักษณะเช่นเดียวกับสีขาว แน่นอนว่าในอาร์ตเวอร์คย่อมเป็น สีที่ต่างกน และการำหนดในการผลิต...( อ่านต่อ... )
  โฮโลแกรมแบบสีเหลือบมุก
Pearl โฮโลแกรมสีเหลือบมุก ( Pearl hologram) เราคิดค้นโฮโลแกรม สีเหลือบมุก ขึ้นมาต่อเนื่องจากพื้นฐาน ของการทำ โฮโลแกรม แบบจุดสัมพันธ์ต่อเนื่อง แต่แตกต่างกันในเรื่องของ การควบคุม ความเข้ม และทิศทางของแสง ซึ่งเรานำโฮโลแกรมสีเหลือบ มุกนี้ไปใช้ร่วมกับ...( อ่านต่อ... )
  โฮโลแกรมแบบโปร่งใส
Transparent

นอกจากนี้เรายังมีโฮโลแกรมโปร่งใส(Transparent Hologram) ซึ่งมองผ่านได้ทั้งที่เป็นแบบลอก แล้วเสียหายและลอกแล้ว ไม่เสียหาย สำหรับโฮโลแกรม ใสแบบลอกแล้วเสียหายนั้น สามารถป้องกันการก้อปปี้รูปภาพหรือภาพถ่าย เพื่อเอาไปทำซ้ำต่อ หรือรวมถึงเอกสารสำคัญ...( อ่านต่อ... )

 

  โฮโลแกรมกันปลอมแบบซ่อนหมึกพิมพ์เปลี่ยนสี
Trans โฮโลแกรมแบบซ่อนหมึกพิมพ์กันปลอม หรือเรียกอีกอย่างว่า หมึก พิมพ์แบบเปลี่ยนสี เช่นเดียวกับเทคนิคใน ธนบัตร เอกสารสำคัญ ทางการเงิน การธนาคาร และเอกสารราชการ เช่น พาสปอร์ต โดยเรา จะมีขั้นตอน ที่เพิ่ม ขึ้นหลังจากการผลิต (embossed) โฮโลแกรม บนวัตถุดิบแล้ว เราจะ...( อ่านต่อ... )
  Transparent hot stamp and transfer Hologram
Trans Hologram Transparent hot stamping and transparent Transfer Security that we make the Hologram on Transparent materials which most of used that it can be temper proofed or non temper proofed. Hologram image on this materials...( อ่านต่อ... )
  โฮโลแกรมวอชชิ่งกันปลอม
Trans เราเรียก “โฮโลแกรมวอชชิ่งกันปลอม” หรือ Hologram Washing security เนื่องจากในกระบวนการผลิตโฮโลแกรม กันปลอมนั้น ไม่ว่าจะเป็นบนฟิล์ม สติกเกอร์หรือฟอล์ยทรานเฟอร หลังจากผ่าน กระบวนการทำโฮโลแกรมแล้ว เราจะ ทำต่อในขั้นตอนที่เรียกว่า วอชชิ่ง (Washing) คือการนำออก...( อ่านต่อ... )
 

Transparent Hologram

Trans We have tamper-proof and non tamper proof transparent hologram sticker. The tamper-proof transparent holgram sticker can prevent photocopying and forgeries of document and the hologram image( อ่านต่อ... )
  โฮโลแกรมเลนติซูล่า เลนส์
Trans โฮโลแกรมเลนติซูล่า หรือเลนติซูล่า เลนส์ หรือเลนติซูล่า การ์ด เกิดจากการพิมพ์โดยการออกแบบอาร์ตเวิร์ค ให้สัมพันธ์กับแผ่นฟิล์ม ที่จะใช้เคลือบทับงานพิมพ์ เพื่อใช้อ่านภาพผ่านมิติของเส้นที่กำหนดไว้ ทำให้ได้สิ่ง พิมพ์ที่สวยงามอีกแบบหนึ่ง...( อ่านต่อ... )
  โฮโลแกรมแบบขูดลอก
Trans โฮโลแกรมแบบขูดลอก (Scratch hologram) นั้นใช้อย่างก้วาง ขวางในธุรกิจการธนาคาร , บัตรโทรศัพท์มือถือ บัตรส่วนลด และ คูปองต่างๆ บัตรสมาชิกและรหัสส่วนตัวเป็นต้น รวมถึงบัตรพก ติดตัวต่างๆ ลอตตารี ตั๋ว เอกสารทางการเงิน สามารถใช้ในการป้อง กัน การปลอมแปลงได้เป็นอย่างดี โดยตัวรูป... ( อ่านต่อ... )
  โฮโลแกรมวัตถุดิบกันปลอมลอกทิ้งคำเฉพาะ
Trans วัตถุดิบลอกทิ้งคำเฉพาะ ซึ่งเป็นทั้งฟิมล์เพื่องานพิมพ์ หรือสติกเกอร์ เพื่อการป้องกันการปลอมแปลง ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างสูง เนื่อง จากลูกค้าสามารถกำหนดโลโก้ของตัวเองในการผลิต เพื่อจำกัด และควบคุม ซึ่งเป็นการป้องกันการปลอม แปลงอีกระดับหนึ่งได้เป็น อย่างดี เมื่อเราเอาวัตถุดิบมาผลิต...( อ่านต่อ... )
  สิ่งพิมพ์โฮโลแกรม
Trans เราให้บริการงานพิมพ์บนโฮโลแกรมทุกชนิด อาทิ เช่น แพ้คเกจจิ้ง โฮโลแกรม การ์ดโฮโลแกรม ป้ายสินค้าโฮโลแกรม หีบห่อสินค้า โฮโลแกรมแบบต่างๆ ด้วยความสามารถการออกแบบและ การ ผสมผสานเทคนิคโฮโลแกรม กับการใช้งานวัตถุดิบโฮโลแกรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อความสวย...( อ่านต่อ... )
  พีอีที ฟิล์ม สำหรับงานพิมพ์
Trans พีอีที ฟิล์มถือเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับอุตสาหกรรมการพิมพ์สมัยใหม่ เนื่องจากคุณสมบัตพิเศษของ พีอีที (PET or Polyester) นี้มีความ คงทนต่อสภาพอากาศ และมีความแวววาวสูง การยึดเกาะของ โฮโลแกรมที่คงทน เมื่อนำไปผลิตเป็นสติกเกอร์ จึงมีผลให้ได้ คุณภาพดี ดังนั้นจึงเป็นที่นิยมในอุตสหกรรมการ...( อ่านต่อ... )
 
 
โฮโลแกรมคืออะไร
ประวัติโฮโลแกรม
การออกแบบโฮโลแกรม
แม่แบบโฮโลแกรม
การนำโฮโลแกรมไปใช้
 
เทคนิคโฮโลแกรมมีอะไรบ้าง
โฮโลแกรมจุดสัมพันธ์ต่่อเนื่อง
โฮโลแกรมแบบ 2 มิติ
โฮโลแกรมแบบ 3 มิติ
โฮโลแกรมแบบ 2 มิติ/3 มิติ
โฮโลแกรมภาพเหมือน
โฮโลแกรมแสงสะท้อน
โฮโลแกรมลายเส้นพริ้วไหว
โฮโลแกรมซ่อนรหัสลับ
โฮโลแกรมหลายหน้า
โฮโลแกรมอักษรจิ๋ว
โฮโลแกรมแบบผสมผสาน
โฮโลแกรมแบบโปร่งใส
โฮโลแกรมแบบสีเหลือบมุก
โฮโลแกรมแบบสีขาว
โฮโลแกรมสเตรีโอขั้นสูง
 
วัตถุดิบโฮโลแกรมกันปลอมคืออะไร
โฮโลแกรมกันปลอมลอกแล้วเสียหาย
โฮโลแกรมกันปลอมแบบเคลื่อนย้ายได้
โฮโลแกรมกันปลอมหลังรังผึ้ง
โฮโลแกรมกันปลอมหลัง Void
โฮโลแกรมกันปลอมแบบฮอทสแตมป์ (ปั้มร้อน)
โฮโลแกรมกันปลอมแบบขูดลอก
โฮโลแกรมกันปลอมแบบพิมพ์รันนัมเบอร์
โฮโลแกรมกันปลอมแบบสีอื่น ๆ
โฮโลแกรมกันปลอมแบบรูปทรงพิเศษ
โฮโลแกรมกันปลอมแบบม้วน
โฮโลแกรมกันปลอมแบบ บัตรแข็ง(PVC Card)
โฮโลแกรมกันปลอมแบบซ่อนหมึกพิมพ์
โฮโลแกรมกันปลอมแบบวอชชิ่ง
โฮโลแกรมกันปลอมฮอท สแตมป์และทรานเฟอร์แบบโปร่งแสง
โฮโลแกรมกันปลอมแบบ วัตถุดิบลอกหลังโลโก้เฉพาะลูกค้า
โฮโลแกรมกันปลอมแบบซองเคลือบร้อน
โฮโลแกรมอลูมินั่มกันปลอม
วัตถุดิบ พีอีที สำหรับงานพิมพ์
 
บริการอื่่นๆของเรา
งานพิมพ์โฮโลแกรมบรรจุภัณฑ์ ฉลาก สติกเกอร์ และอื่นๆ
โฮโลแกรมเลนติซูล่า การ์ด
 
สั่งซื้อสินค้า
พาโนมีเดียคือใคร
ติดต่อบริษัท

   
 
หน้าแรก :: ผลิตภัณฑ์ :: เกี่ยวกับเรา:: ติดต่อเรา :: หน้าเว็บไซด์ทั้งหมด
ส่งซื้อสินค้า :: พาโนมีเดียคือใคร :: ติดต่อเราได้อย่างไร

พาโนมีเดีย กรุ๊ป (Panomedia Group)
326/60 ถนนราษฎร์อุทิศ, แขวงแสนแสบ, เขตมีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510 ประเทศไทย
โทรศัพท์.66-02-9890955-6, แฟ็กซ์. 66-02-9890956,
อีเมล์: panomedia@hotmail.com

สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2555 บริษัท พาโนมีเดีย จำกัด