>
 
คลิ๊กย้อนกลับ
 
   
 
 
 
What does Hologram?
 
หน้าแรก » โฮโลแกรมกันปลอม » โฮโลแกรมฮอทสแตมป์ » สติกเกอร์กันปลอม » สติกเกอร์ Void แก้ไขล่าสุด » 6 มิถุนายน 2563 - 3.00pm.
 
 
 
ประวัติโฮโลแกรม
ออกแบบโฮโลแกรม
แม่แบบโฮโลแกรม
การนำโฮโลแกรมไปใช้
 
 
 
โฮโลแกรมมีแบบไหนได้บ้าง?
โฮโลแกรมจุดสัมพันธ์ต่อเนื่อง
โฮโลแกรม 2 มิติ
โฮโลแกรม 3 มิติ
โฮโลแกรม 2 มิติซ้อน 3 มิติ
โฮโลแกรมสีเหมือนจริง
โฮโลแกรมแบบเแสงสะท้อน
โฮโลแกรมแบบเคลื่อนไหว
โฮโฃแกรมซ่อนระหัสลับ
โฮโลแกรมแบบหลายหน้า
โฮโลแกรมอักษรขนาดเล็ก
โฮโลแกรมแบบผสมผสาน
โฮโลแกรมใส
โฮโลแกรม สเตรีโอ

 

วัตถุดิบโฮโลแกรมมีอะไรบ้าง?
วัตถูดิบแบบลอกเสียหาย
วัตถูดิบแบบลอกไม่เสียหาย
วัตถุดิบลอกแบบ VOID และรังผึ้ง
วัตถุดิบ Void if Removed สำหรับพิมพ์
วัตถุดิบแบบใสลอกเสียหาย
วัตถุดิบแบบฟอล์ยฮอทสแตมป์
วัตถุดิบแบบขูดลอก
วัตถุดิบแบบสีต่างๆ
วัตถุดิบแบบเคลือบหลายชั้น
วัตถุดิบแบบพิมพ์หมึกยูวีเปลี่ยนสี
วัตถุดิบแบบลอกเป็นชื่อเฉพาะลูกค้า
วัตถุดิบเป็นเทปกันปลอม
วัตถุดิบแบบบัตร พีวีซี การ์ด
 
 
 

โฮโลแกรมกันปลอมร่วมกับงานพิมพ์อย่างไรบ้าง?

โฮโลแกรมพิมพ์คิวอาร์โค้ด
โฮโลแกรมพิมพ์บาร์โค้ด
โฮโลแกรมพิมพ์ GPS โค้ด
โฮโลแกรมพิมพ์สี
โฮโลแกรมพิมพ์สีแบบเปลี่ยนสี
โฮโลแกรมพิมพ์สีแบบหลายชั้น
โฮโลแกรมแบบพิมพ์รัน นัมเบอร์
โฮโลแกรมแบบทรานเฟอร์
เทปกันปลอมแบบพิมพ์สี
โฮโลแกรมแบบพิมพ์หมึกยูวีเปลี่ยนสี
 
 
 
 
   
ทำไมต้องสร้างอาร์ตเวอร์ค

ด้วยโฮโลแกรมถูกสร้างขึ้นมาจากเทคนิคลำแสงเลเซอร์ ในมุมกระทบที่แตกต่างกันทำให้เกิด คลื่นความ ถี่ที่แตกต่าง กันของผลที่แสดงออกมาเป็นเฉดสีที่แตกต่างกันเช่น สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน เป็นต้น ดังนั้น ในมุมมองที่แตกต่างกันสี ของโฮโลแกรมจะเปลี่ยนไป ในลักษณะของเฉดสีรุ้งโฮโลแกรมสลับกันไปมา ขึ้นกับแสงที่มากระทบ และมุมมอง โดยสีจะเปลี่ยนไปเรื่อย ๆ ทีแตกต่างกันตามการมอง เนื่องจากการ กำเนิดโฮโลแกรม มาจากตำแหน่งที่แตกต่างกัน ของลำแสงเลเซอร์ ของแผ่นฟิล์มต้นแบบ จากการที่เรา สร้างแม่แบบขึ้นมา เพื่อเป็นต้นแบบในการทดสอบจุดทั้งหมด ที่เกิดขึ้นของภาพรวม เพื่อดูการเคลื่อนไหว ของโฮโลแกรม ซึ่งเกิดจากจุดแสงที่ต่อเนื่องของโฮโลแกรม

เราสามารถแบ่งโฮโลแกรม โดยออกแบบเป็นอย่างไรได้บ้าง

เราสร้างอาร์ตเวอร์คในการผลิตแม่แบบโฮโลแกรม บนพื้นฐานขอการหลอกให้เป็นเสมือนของจริง เมื่อมอง ด้วยตาเหมือน กับว่าเรามองได้ทุกมิติ ทั้งความกว้าง ความยาว ความลึก และนี่คือความแตกต่าง ที่จอ คอมพิเตอร์ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ไม่สามารถที่จะแสดงออกมาให้เป็นอย่างนั้นได้ ดังนั้นมันเป็น ไม่ได้เลย ที่เราจะส่งผ่านข้อมูล หรือความต้องการทั้งหมด ผ่านกันทางอีเมล์ หรือบันทึกเป็นอย่างอื่นส่งให้กัน เพราะ เป็นเรื่องยากมากที่จะเก็บรายละเอียดได้ทั้งหมด และเข้าใจตรงกัน เราจึงต้องมีการผลิต อาร์ตเวิร์คต้นแบบ โฮโลแกรมขึ้น เพื่อสื่อให้ตรงกับความต้องการของแต่ละรายไป ในการผลิตแม่แบบ นี้มีขั้นตอนมากมาย ที่ซับซ้อน ด้วยแม่แบบโฮโลแกรมนั้นมีความสำคัญมาก ซึ่งเราใช้เป็นแม่แบบ ในการยืนยันการผิตจริง เพื่อ ให่ทุกอย่างเป็นไปตามนั้น

 

เราจะออกแบบอาร์ตเวิร์คเพื่อผลิตโฮโลแกรมอย่างไร
เราสามารถสร้างโฮโลแกรมจากภาพถ่าย หรือจากอาร์ตเวิร์คที่ส่วนใหญ่จะทำในโปรแกรม Colral draw , Illustrator, Photoshop หรือโปรแกรมอย่างอื่น แต่อาร์ตเวร์คที่จัดเตรียมใน Corel Draw หรือ Illustrator จะได้คุณภาพโฮโลแกรมที่ดีกว่าอย่างอื่น ๆ เพราะนอกจากมีการแบ่งแยกงานแต่ละชั้น แต่ละสี อย่างชัดเจน แล้ว ยังให้ภาพโฮโลแกรมที่คมชัดกว่า เมื่อเทียบกับ Adobe Photoshop file, JPG, GIF เป็นต้น ที่สำคัญ งานที่ออกแบบใน Corel Draw หรือ Illustrator. นั้น ตัวอักษรในอาร์ตเวร์ค จะ สามารถเปลี่ยนแปลงขนาด สับเปลี่ยนไปมา โดยปราศจากข้อผิดพลาดและสมบูรณ์กว่าในการถ่ายโอนข้อมูลอีกด้วย.
 
ตัวอย่าง
A. 2มิติ/3มิติ, ขนาด 19มม*19มม, ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า, แบบโฮโลแกรม 3 ชั้น, 6 ส
แบบโฮโลแกรม 3 ชั้น คือ ชั้นผิวหน้า ชั้นเปลี่ยนผ่านและชั้นพื้นหลังสุด. เราออกแบบให้มี 2 ในชั้นหลังสุด, 3 สีในชั้นผิวหน้าสุด และ 1 สีในชั้นเปลี่ยนผ่านหรือชั้นกลาง รวมทั้งสิ้นเป็น 6 สี สำหรับ 3 โฮโลแกรมตามตัวอย่าง.
 
B. 2มิติ/3มิติ, ขนาด 20มม ในแบบทรงกลม, 2 ชั้น 2 สี
It has two layers, floating layer and background layer. There're one color on foregroundfloating layer and one color in  bแบบโฮโลแกรม 2 ชั้น คือ ชั้นผิวหน้า ชั้นหลัง. เราออกแบบให้มี 1สี ในชั้นหลังสุด, 1 สีในชั้นหน้า รวมทั้งสิ้นเป็น 2 สี สำหรับ 2 ชั้น โฮโลแกรมตามตัวอย่าง. ackground layer. So it has two colors and two layers.
 
C. 2มิติ/3มิติ, ขนาด 25มม*25มม, สี่เหลี่ยมจตุรัส, แบบ 3 ชั้น 4 ส
โฮโลแกรมแบบ 3 ชั้น คือ ชั้นหน้า ชั้นกางหรือขั้นที่เชื่อมต่อและช้นหลัง ราทำให้เป็น 2 สีในชั้นหน้า 1 สีในชั้นหลัสุด และ 1 สีในชั้นกลาง รวมเป็น 4 สี สำหรับ 3 ชั้น โฮโลแกรม
 
D. 2มิติ/มิติ, size 24มม*14มม, รูปทรงวงรี, 3 ช้น 3 สี
เป็นแบบ 3 ชั้น คือชั้นหน้า ชั้นเปลี่ยนผ่านหรือชั้นกลาง และชั้นหลัง เป็นแบบสีเดียวในชั้นหน้าและชั้นหลัง และสีเดียวในชั้นเปลี่ยนผ่าน ก็ให้ผลโฮโลแกรมที่สวยงามมาก
 
E. โฮโลแกรมแบบจุดสมพันธ์(digital) ร่วมกับ 2มิติ/3มิติ, ขนาด 30มม*15มม,
สี่เหลี่ยมผืนผ้า,กับแบบ 4 หน้าเปลี่ยน
ตามตัวอย่างเป็นโฮโลแกรมออกแบบแบบ ชั้นเดียว 2 สี 2 มิติชั้นหน้าสุดและใช้เทคนิคแบบจุดสัมพันธ์โฮโลแกรมให้หมุนเป็นแสง พร้อมกับมีตัวอักษรค่า "SECURITY' ขยับเปลี่ยนเป็น 4 จังหวะตามมุมมองในแต่ละตำแหน่ง
 
F. โฮโลแกรมแบบจุดสัมพันธ์ ร่วมกับ 2มิติ/3มิติ, ขนาด 14มม แบบทรงกลม, สีเดียว
เป็นโฮโลแกรมชั้นเดียว แบบ 2 มิติสีเดียว โดยตัวอกษรค่า 'WARRANTY' และใช้โฮโลแกรมแบบจุดสัมพันธ์ต่อเนื่องหมุนไปรอบ ๆ บนผิวหน้า
 
G. โฮโลแกรมแบบจุดสัมพันธ์ ร่วมกับ 2มิติ/3มิติ, ขนาด 20มม*20มม, สี่เหลี่ยมจตุรัส, แบบ 3 ชั้น
เป็นแบบ 3 ชั้น คือชั้นหน้าสุด และชั้นหลังมี 2 แบบนับรวมเป็น 3 ชั้น .โดยมีสีเดียวในชั้นหน้า ชั้นหลังแบบที่ 1 เป็นรูปปิรามิด ชั้นหลังแบบที่ 2 เป็นรูปทะเทราย
 
H. 2มิติ/3มิติ, ขนาด 48มม*17มม, โดยเป็นรุปแบบพิเศษ
เป็นโฮโลแกรมแบบชั้นเดียว แบบตัวอักษรสีเดียว,พร้อมภาพถ่ายของขวด และใช้โฮโลแกรมแบบจุดสัมพันธ์หมุนในชั้นหน้าสุด
 
I. ตัวอย่างอื่นๆ และการซ่อนระหัสลับเป็นตัวอักษร การซ่อนระหัสที่แม่แบบโฮโลแกรม
ตัวอย่าง อาร์ตเวิร์คโฮโลแกรม
 
 
 
 
 
หน้าแรก :: ผลิตภัณฑ์ :: เกี่ยวกับเรา :: ติดต่อเรา :: หน้าเว็บไซต์ทั้งหมด :: โฮโลแกรมคืออะไร :: สั่งซื้อสินค้า :: ใครคือพาโนโฮโลแกรม? :: ติดต่อเราได้อย่างไร
บริษัท พาโนมีเดีย จำกัด
326/60 ถนนราษฎร์อุทิศ, แขวงแสนแสบ, เขตมีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510 ประเทศไทย
โทรศัพท์.66-02-9890955-6, แฟ็กซ์. 66-02-9890956,
อีเมล์: panomedia@hotmail.com
สำนักงานขาย (ออฟฟิศ)
91/23 อาร์ เค ออฟฟิศ ปาร์ค ถ. สุวินทวงศ์ เขตมีนบุรี, กรุงเทพมหานคร 10510 ประเทศไทย
โทรศัพท์.66-02-1150737, แฟ็กซ์. 66-02-1150737
ID Line : panomedia
 
สงวนลิขสิทธิ์ตามกฎหมาย
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 บริษัท พาโนมีเดีย จำกัด